In verband met een storing zijn wij op dit moment niet in staat om uw e-mail te behandelen.

De wielbouten van een aanhangwagen vastzetten of natrekken

Voor aflevering van onze aanhangwagens krijgen deze altijd een laatste kleine controlebeurt. Hierbij wordt ook gecontroleerd of alle wielbouten vast zitten. Bij aanschaf van een nieuwe aanhangwagen dient u de wielbouten altijd na 100 tot 150 kilometer nogmaals na te trekken.

Volgorde voor het vastzetten of natrekken van wielbouten

De wielen van een aanhangwagen zijn met wielbouten op de trommels, of naaf flens vastgezet. Deze wielbouten dienen altijd kruislings en met een voorgeschreven kracht te worden vastgezet. Als de wielbouten niet kruislings worden vastgezet bestaat de kans dat de velg niet recht op de naaf of trommel vast wordt gezet wat kan resulteren in trillingen tijdens het rijden.

Het kruislings vastzetten van de wielbouten betekent dat de wielmoeren worden vastgezet op volgorde van de tegenoverliggende wielbout. Bij het vastzetten wordt in de volgorde dus niet de eerst volgende naastliggende wielbout vastgezet, maar de tegenoverliggende. Bij een viergats velg, die dus met vier bouten wordt vastgezet, spreekt dit vanzelf. Bij een vijfgats velg, die logischer wijze met vijf wielbouten wordt vastgezet, vormt de volgorde van vastzetten een sterpatroon zoals te zien is op onderstaande foto.

Volgorde voor het vastzetten van wielmoeren of wielbouten bij een vijf gats velg

De wielbouten van een velg moeten ook altijd worden nagetrokken als deze van de aanhangwagen af is geweest, bijvoorbeeld na het wisselen in verband met een lekke band.

De juiste kracht voor het vastzetten van de wielbouten op een aanhangwagen

Wielbouten dienen altijd met een voorgeschreven kracht vast te worden gezet, het zogenaamde moment. Uiteraard kunnen wielbouten vast gezet worden met de wielsleutel die tot de standaard uitrusting van nagenoeg elke auto horen. Met deze sleutel is echter niet te zien met hoeveel kracht de wielbouten exact worden vastgezet.

Om wielbouten met de exacte voorgeschreven kracht vast te kunnen zetten dient er gebruik te worden gemaakt van een zogenaamde momentsleutel. Met een momentsleutel kan de voorgeschreven kracht op de sleutel worden ingesteld en worden alle wielbouten met de juiste kracht vastgezet.

De voorgeschreven kracht voor het vastzetten van stalen velgen bedraagt circa 90Nm, en voor aluminium velgen 120Nm. Kijk altijd in de documentatie van uw aanhangwagen na hoeveel Nm er wordt voorgeschreven voor het vastzetten van de wielbouten. Beschikt u niet over deze documentatie, of twijfelt u over de te gebruiken kracht, vraagt u het dan na bij de leverancier van uw aanhangwagen.

Draai wielbouten nooit te strak aan. Als deze te strak worden aangedraaid kan de kop van een wielbout afbreken of de schroefdraad in de trommel beschadigen. In beide gevallen kan een dure reparatie het gevolg zijn.

Gebruik altijd de juiste wielbouten!

Bij aanhangwagens komen zowel conische als bol-conische wielbouten voor. Het is belangrijk dat velgen altijd met de juiste bouten worden vastgezet. Conische en bol-conische wielbouten zijn namelijk niet onderling uitwisselbaar door het verschil in het gedeelte van de kop die in de velg klemt. Bij conische bouten is dit deel vlak twerwijl dit bij bolconische bouten bol loopt. Op onderstaande afbeelding is het verschil tussen beide wielbouten zichtbaar.

Tekening van een conische en een bolconische wielbout

Als conische en bol-conische wielbouten onderling worden uitgewisseld, wordt velg niet goed bevestigd en kan deze zelfs los komen onder het rijden. Gebruik daarom altijd de originele bouten die bij de velgen van uw aanhangwagen horen.

Wat is het gevaar van loszittende wielbouten?

Eén loszittende wielbout kan er al voor zorgen dat een wiel zodanig begint te trillen dat er meerdere wielbouten los komen. Als de wielbouten van een wiel los zitten kan dat wiel tijdens het rijden op zeker moment van de aanhangwagen los komen. Een wiel dat onder het rijden los komt van de aanhangwagen vormt uiteraard een groot risico op ongelukken of letsel. Het is daarom van groot belang om er zeker van te zijn dat de wielbouten allemaal vast zitten.

Let op dat u als chauffeur aansprakelijk bent voor de voertuigen waar u mee rijdt. U bent zelf aansprakelijk als er een wiel van uw voertuig of aanhangwagen afloopt als u bijvoorbeeld een bandenwissel uit hebt laten voeren bij een bandenbedrijf.

Copyright © 2017 Aanhangcars B.V., alle rechten voorbehouden.