Uw aanhangwagen en de wetgeving

De 7 belangrijkste regels voor uw aanhanger

Voordat u de weg op gaat met uw aanhanger is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de wetgeving. Van verzekeringen voor uw aanhanger tot een maximale lengte en breedte en de wetgeving voor het parkeren van uw aanhangwagen. In dit artikel zetten we de 7 belangrijkste regels voor uw aanhanger op een rij.

1. Verplicht aanhanger verzekeren

Een aanhanger hoeft u niet speciaal WA te verzekeren voor u de weg op gaat. Zodra deze is aangekoppeld, is deze automatisch verzekerd op de verzekering van het trekkende voertuig. Staat uw aanhanger echter afgekoppeld? Dan kan een aansprakelijkheidsverzekering wel verstandig zijn. Deze verzekering dekt schade toegebracht aan derden. Daar kunt u bijvoorbeeld een beroep op doen wanneer de aanhanger van een helling rolt en tegen een auto, persoon of woning botst. Deze verzekering is in sommige landen verplicht, maar niet in Nederland.

2. Toegestane lengte en breedte aanhangwagen

De toegestane lengte voor een enkelas aanhangwagen is maximaal 8 meter. Een tandemas aanhangwagen mag maximaal 12 meter lang zijn. En voor de combinatie van auto en aanhangwagen geldt een maximale lengte van 18 meter. Een aanhangwagen mag maximaal 4 meter hoog zijn en 2,55 meter breed, inclusief lading. Er gelden enkele uitzonderingen op deze regel. Zo mogen koelwagens maximaal 2,60 meter breed zijn en aanhangwagens die je op onverharde weg gebruikt maximaal 2,20 meter. Overschrijdt een ondeelbare lading, zoals een boot, de maximale breedte? Dan geldt ook daarvoor een uitzondering. Deze mag u vervoeren mits u de juiste markeringen toepast. De ondeelbare lading op een aanhangwagen mag maximaal 3 meter breed zijn en maximaal 5 meter achter de achterste as uitsteken.

3. Bruto laadvermogen aanhangwagen

Het maximale gewicht dat u mag trekken met uw aanhanger, is af te leiden uit het bruto laadvermogen. Dit staat voor het gewicht van de aanhangwagen en de lading samen. Dus stel: u heeft een autotransporter met een bruto laadvermogen van 2.000 kilo. En de autotransporter weegt zelf 600 kilo. Dan mag de lading maximaal 1.400 wegen. De regels omtrent het laadvermogen van aanhangwagens stellen verder dat het brutogewicht van de aanhangwagen maximaal 3.500 kilo mag zijn. Voor aanhangers met een bruto laadvermogen van boven de 750 kilogram geldt bovendien dat deze geremd, gekeurd en voorzien van een eigen kenteken moeten zijn. Dit regelt u via de RDW.

Nog meer wetgeving voor aanhangwagens

4. Wetgeving parkeren aanhangwagen

Landelijke wetgeving voor het parkeren van aanhangwagens bestaat niet. In de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van iedere gemeente staat of een aanhangwagen op de openbare weg geparkeerd mag worden. In de meeste gemeenten mag een aanhanger maximaal 3 dagen op de openbare weg geparkeerd staan. Daarbij maakt het niet uit of deze aangekoppeld of losgekoppeld is. Staat u daarbij in een betaald parkeerzone? Dan hoeft u hiervoor niet extra te betalen als de aanhanger aangekoppeld is. Als de aanhangwagen losstaat, moet u hier officieel wel parkeergeld voor betalen.

5. Verplichte verlichting voor uw aanhangwagen

U bent in het kader van wetgeving voor aanhangwagens verplicht om zorg te dragen voor de juiste verlichting. In de basis is het volgende verplicht aan verlichting voor uw aanhanger:

-2 richtingaanwijzers

-2 rode achterlichten

-2 rode remlichten

-1 of 2 rode mistachterlichten

-witte kentekenplaatverlichting

Naast deze verplichte verlichting moet uw aanhangwagen ook voorzien zijn van twee driehoekige reflectoren aan de achterzijde en twee witte reflectoren aan de voorzijde. Deze reflectoren dienen vanaf de grond gemeten op een hoogte van tussen de 35 en 90 centimeter te zitten. Daarnaast dienen er gele reflectoren aan de zijkant te zitten. Is uw aanhangwagen langer dan 6 meter? Dan moeten dit gele zijmarkeringslichten zijn. Bij een breedte van 160 centimeter of meer zijn ook twee witte stadsverlichten verplicht. En vanaf 210 centimeter breedte zijn twee witte markeringslichten aan de voorkant en twee rode markeringslichten aan de achterkant een voorwaarde om de weg op te mogen.

Meer weten over de uitzonderingen? Ga naar website van het RDW

6. Verplichte losbreekreminrichting

Per 1 januari 2014 moet een aanhangwagen een losbreekreminrichting óf hulpkoppeling hebben. Voor de hulpkoppeling geldt dat deze voorzien moet zijn van een goedkeuringsmerk. Verder moet de koppeling volgens de wet ‘deugdelijk bevestigd zijn’ en mag deze niet gescheurd, vervormd, gebroken of versleten zijn. Ook mag de trekdriehoek of trekboom niet zijn doorgeroest. De trekdriehoek of trekboom mag niet zijn doorgeroest. Aanhangwagens die zijn voorzien van een losbreekreminrichting, mogen niet óók een hulpkoppeling hebben. Voor de losbreekreminrichting geldt dat deze in afgekoppelde toestand het wegdek niet mag raken. Logischerwijs geldt ook hier dat de reminrichting naar behoren moet functioneren.

7. Overige wetgeving voor aanhangwagens

Tot slot mogen er geen scherpe delen over de aanhangwagen uitsteken. De banden mogen geen scheuren of beschadigingen vertonen. Ook moeten deze ten minste 1.6 millimeter profiel hebben. Diverse onderdelen, zoals assen, lagers en de disselkop, mogen niet ernstig verroest of beschadigd zijn en goed functioneren. Om dit te controleren, raden wij aan uw uw aanhangwagen ten minste één keer per drie jaar een onderhoudsbeurt te geven.

Copyright © 2024 Aanhangcars B.V., alle rechten voorbehouden.