Uw aanhangwagen en de wetgeving

1. Aan welke eisen moet de aanhangwagen voldoen
2. Hoe zit het met de verzekering van de aanhangwagen
3. Welke verlichting moet er op mijn aanhangwagen zitten

De wetgeving maakt een onderverdeling in de groep aanhangwagens zonder eigen kenteken en aanhangwagens met eigen kenteken.

1. Aan welke eisen moet een aanhangwagen voldoen

De verlichting behandelen wij in het 4e hoofdstuk, dus daar gaan we nu niet op in.

De afmetingen van de aanhangwagen

Een aanhangwagen mag maximaal (inclusief eventuele lading) 4 meter hoog zijn en 2.55m breed (koelwagens mogen maximaal 2.6m breed zijn). Op een onverharde weg is de maximale breedte echter slechts 2.2m. Voor de breedte is er een uitzondering voor zogeheten ondeelbare lading (bijvoorbeeld een boot). Er moeten dan wel de juiste markeringen gevoerd worden. De ondeelbare lading op een aanhangwagen mag maximaal 3 meter breed zijn en maximaal 5 meter achter de achterste as uitsteken. Een enkelas aanhangwagen mag maximaal 8 meter lang zijn en een tandemas maximaal 12 meter lang. De combinatie van auto en aanhangwagen mag maximaal 18 meter lang zijn.

Het bruto laadvermogen van de aanhangwagen

Op het typeplaatje van een aanhangwagen boven de 750kg staat altijd het bruto laadvermogen vermeld. Dit is het maximale wat de aanhangwagen en lading samen mogen wegen. Om te weten wat u als lading mee kunt nemen moet u dus het eigen gewicht van de aanhangwagen van dit bruto laadvermogen aftrekken. Als bijvoorbeeld een autotransporter bruto maximaal 2000kg mag wegen, en de autotransporter zelf weegt 600kg, dan mag er nog een lading (auto) op van maximaal 1400kg. Het brutogewicht van de aanhangwagen (dus eigen gewicht+laadvermogen) mag maximaal 3500kg zijn. Boven de 750kg dient de aanhangwagen geremd te zijn, gekeurd, en voorzien van een eigen kenteken. De RDW voert de keuring uit en geeft nadat de aanhangwagen is goedgekeurd een kentekenbewijs af.

Algemene eisen

Per 1 januari 2014 moet een aanhangwagen zijn voorzien van een losbreekreminrichting of een hulpkoppeling. Voor deze datum was een hulpkoppeling voor aanhangwagens tot 750kg niet altijd verplicht. Indien de aanhangwagen in dat geval af fabriek niet van een hulpkoppeling is voorzien zal deze dus achteraf gemonteerd moeten worden. Hieronder vindt u artikel 5.13.66 uit de wegenverkeerwet m.b.t. de hulpkoppeling bij aanhangwagens tot 750kg

  1. De koppeling van aanhangwagens moet zijn voorzien van een goedkeuringsmerk. Hierbij is het bepaalde in bijlage VIII, artikel 129, van toepassing.
  2. De koppeling en de trekdriehoek of trekboom van aanhangwagens moeten deugdelijk zijn bevestigd en mogen niet gescheurd, ernstig vervormd, gebroken dan wel overmatig gesleten zijn.
  3. De trekdriehoek of trekboom mag niet zijn doorgeroest.
  4. Aanhangwagens die niet zijn voorzien van een losbreekreminrichting, moeten zijn voorzien van een hulpkoppeling. De hulpkoppeling moet deugdelijk zijn bevestigd en mag niet vervormd, gescheurd, gebroken dan wel overmatig gesleten zijn.
  5. Aanhangwagens die zijn voorzien van een losbreekreminrichting, mogen niet tevens zijn voorzien van een hulpkoppeling.
  6. Delen van de koppeling van aanhangwagens mogen tijdens het ontkoppelen, het losbreken of in afgekoppelde toestand het wegdek niet kunnen raken.

Voor aanhangwagens boven de 750kg met een eigen reminrichting moet een breekkabel, welke aan de aanhangwagenrem zit, aanwezig zijn en op de juiste manier gebruikt worden. De reminrichting moet naar behoren functioneren. Er mogen geen scherpe uitstekende delen aan de aanhangwagen zitten. De banden mogen geen scheuren of beschadigingen tot op het karkas vertonen en moeten ten minste 1.6mm profiel hebben. Op dezelfde as moeten dezelfde soort banden gemonteerd zijn. De diverse onderdelen zoals assen, lagers, disselkop e.d. mogen niet ernstig verroest of beschadigd zijn en dienen in een goede functionerende staat te zijn. Wij raden u aan uw aanhangwagen ten minste één maal per drie jaar een onderhoudsbeurt te geven. Voor meer informatie over onderhoud kunt u op de pagina onderhoud terecht.

Auto met aanhangwagen en tegemoetkomende vrachtwagen op rijksweg

2. Aanhangwagen en verzekering

Er is wat verzekeringen betreft een verschil tussen schade welke wordt toegebracht aan derden (WA verzekering) en schade welke ontstaat aan de aanhangwagen zelf (casco of allrisk verzekeringen).

Wettelijke aansprakelijkheid

De aanhangwagen is, zodra deze is aangekoppeld, automatisch WA verzekerd door de verzekering van het trekkend voertuig. Afgekoppeld valt hij eventueel onder uw persoonlijke WA verzekering. Deze vorm van verzekering dekt schade toegebracht aan derden. Wel kan het voor het buitenland noodzakelijk zijn om dit op de groene kaart vermeld te hebben. Vraag dit na bij uw verzekeraar.

Casco, allrisk of diefstal

Naast de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor uw aanhangwagen kunt u uw aanhangwagen ook verzekeren tegen schade of diefstal. De meeste verzekeraars bieden zo een polis aan, maar meestal met een aantal extra eisen met betrekking tot stalling, anti diefstal beveiliging e.d. Voor de meeste huis tuin en keuken aanhangwagens is een dergelijke verzekering daarom niet echt interessant. Wanneer het echter om een boottrailer, autotransporter of verkoopwagen gaat, dan kan het snel interessant zijn om ook een all-risk of diefstalverzekering af te sluiten. Wel zullen de sloten en wielklemmen dan waarschijnlijk voorzien moeten zijn van een certificaat. Vergelijk voor de voorwaarden de verschillende verzekeraars.

3. Verplichte verlichting op uw aanhangwagen

In de loop der jaren zijn er extra wettelijke bepalingen bijgekomen die alleen gelden voor aanhangwagens die na die datum geproduceerd zijn. Wij geven alleen de huidige eisen weer en niet de uitzonderingen. De uitzonderingen en andere aanvullende informatie kunt u nalezen in de PDF aanhangwagen keuringseisen vanaf pagina 155

Altijd verplicht zijn:
2 richtingaanwijzers,
2 rode achterlichten,
2 rode remlichten en
1 of 2 rode mistachterlichten
Witte Kentekenplaatverlichting

Naast deze verplichte verlichting moet uw aanhangwagen ook voorzien zijn van twee driehoekige reflectoren aan de achterzijde en twee witte reflectoren aan de voorzijde. De reflectoren dienen, vanaf de grond gemeten, tussen de 35 en 90cm hoogte te zitten. Daarnaast dienen er ronde of rechthoekige gele reflectoren aan de zijkant te zitten. Vanaf een lengte van 6 meter dienen dat gele zijmarkeringslichten te zijn. Bij een breedte vanaf 160cm moeten er ook twee witte stadslichten op zitten. Bij een breedte vanaf 210cm moeten er twee witte markeringslichten aan de voorkant en twee rode markeringslichten aan de achterkant aanwezig zijn.

Voor meer informatie en het oplossen van verlichtingsproblemen kunt u terecht op de pagina over verlichting.

Copyright © 2017 Aanhangcars B.V., alle rechten voorbehouden.