In verband met een storing zijn wij op dit moment niet in staat om uw e-mail te behandelen.

Hoe dient een aanhangwagen te worden beladen?

Als u met een aanhangwagen de weg op gaat is het belangrijk dat de aanhangwagen op de goede manier beladen wordt. Als de aanhangwagen verkeerd beladen is kan dit een enorme invloed hebben op het rijgedrag van de combinatie en de verkeersveiligheid in het geding komen.

Bedrijfsauto met beladen tandemas aanhangwagen

Bij het laden van een aanhangwagen dient er op te worden gelet dat het gewicht van de lading zo goed mogelijk over de aanhangwagen wordt verdeeld waarbij het meeste gewicht boven de as(sen) van de aanhangwagen wordt geplaatst. Hierbij speelt ook de kogeldruk een belangrijke rol. De kogeldruk is het gewicht dat de aanhangwagen over mag brengen op het trekkende voertuig. Zowel de aanhangwagen, als ook de trekhaak van het trekkende voertuig hebben een maximale kogeldruk. Hierbij mag de kogeldruk van de aanhangwagen in beladen toestand nooit hoger zijn dan de laagste maximale kogeldruk van de aanhangwagen of de trekhaak van het trekkende voertuig (het laagste gewicht van deze twee is in dat geval leidend). U kunt de kogeldruk van een aanhangwagen eenvoudig controleren door de trekkop van de aanhangwagen op een weegschaal te laten rusten (bijvoorbeeld met behulp van een houten klos).

Als het gewicht op een aanhangwagen niet goed wordt verdeeld, en er bijvoorbeeld te veel gewicht achter op de aanhangwagen wordt geplaatst zal de kogeldruk te licht zijn. De aanhangwagen zal in dat geval de neiging hebben om de achterkant van het trekkende voertuig omhoog te tillen wat een oncomfortabel rijgedrag ten gevolg zal hebben. In het geval de aanhangwagen teveel gewicht voorop heeft zal de kogeldruk te hoog zijn en wordt de achterkant van het trekkende voertuig omlaag geduwd waardoor de voorkant van de auto omhoog kan komen. Dit heeft een negatief effect op de bestuurbaarheid van het trekkende voertuig.

Naast een minder veilig weggedrag heeft een verkeerde belading ook op de constructie een negatief effect. De assen worden ongelijk belast, waardoor, zelfs bij een lading die minder is dan het maximale toegestane, een van de assen toch overbelast kan worden. Ook de trekdissel kan daardoor een belasting ondergaan waarvoor hij niet ontworpen, en dus ook niet tegen bestand is. Wij zien regelmatig aanhangwagens voor reparatie binnenkomen waarbij de trekdissel verbogen of zelfs gescheurd is door een te zware belasting.

Grafische weergave van verkeerd beladen aanhangwagen

Hoeveel gewicht mag een aanhangwagen laden?

Aanhangwagens worden gebouwd in diverse gewichtscategorieën. Elke aanhangwagen heeft dan ook een maximaal bruto laadvermogen, wat aangeeft hoeveel de betreffende aanhangwagen totaal inclusief belading mag wegen. Stel dat een aanhangwagen een bruto laadvermogen heeft van 2000 kilogram, en dat deze aanhangwagen een eigen gewicht heeft van 430 kilogram, mag de belading dus maximaal 1570 kilogram wegen.

Als een aanhangwagen een hoog laadvermogen heeft betekent dit niet dat er altijd mee gereden mag worden zolang het toegestane laadvermogen maar niet overschreden wordt. Ook het maximaal trekkend vermogen van het trekkende voertuig speelt een bepalende rol in deze. Stel dat u een aanhangwagen wilt trekken met een bruto laadvermogen van 2500 kilogram en een eigen gewicht van 465 kilogram. Deze aanhangwagen zou dus met 2035 kilogram beladen mogen worden. Stel nu dat het trekkende voertuig een trekkend vermogen heeft van 1800 kilogram betekent dit dat er aan aanhangwagen getrokken mag worden die, inclusief belading, niet meer dan 1800 kilogram weegt. Dit betekent dat de aanhangwagen in dit voorbeeld niet met 2035 kilogram beladen mag worden, maar nog maar met 1335 kilogram (465+1335=1800kg).

Het gewicht van een aanhangwagen, of het gewicht van de combinatie aanhangwagen en trekkend voertuig, bepalen overigens of een aanhangwagen nog met rijbewijs B getrokken mag worden, of dat men over een speciaal aanhangwagen rijbewijs dient te beschikken. Wij verwijzen u graag naar onze aparte pagina over het benodigde rijbewijs voor het rijden met een aanhangwagen.

Een plateauwagen beladen met stapels houten platen achter een auto

Mag de lading op een aanhangwagen oversteken?

Wilt u lange lading vervoeren op een aanhangwagen? Dat mag onder bepaalde condities en dienen volgens regel 5.18.13 uit de regeling voertuigen van de wegenverkeerswet de volgende zaken in acht te worden genomen

Bij het vervoer op een aanhangwagen mag de lading maximaal één meter oversteken aan de achterzijde van de combinatie tussen trekkend voertuig en aanhangwagen. Is er echter sprake van ondeelbare lading (de lading heeft een bepaalde lengte en kan niet in kleinere segmenten opgedeeld worden), dan worden daar andere regels voor gehanteerd.

Ondeelbare lading mag in principe iets verder oversteken dan ‘normale’ belading, echter wordt hierbij niet gemeten vanaf de achterzijde van de aanhangwagen maar vanaf de achterste as. De ondeelbare lading mag niet meer oversteken dan de halve totale lengte van de aanhangwagen zelf inclusief dissel. Op een  aanhangwagen mag ondeelbare lading echter nooit meer dan vijf meter oversteken gemeten vanaf de achterste as. Vanzelfsprekend mag overstekende lading nooit de verlichting of markering afdekken.

Let op, lading van een aanhangwagen mag nooit aan de voorzijde of aan één van beide zijkanten oversteken!

In het geval de lading van een aanhangwagen meer dan één meter oversteekt dient deze te worden voorzien van een bord met rode en witte strepen. Dit bord dient zowel overdag als ’s nachts goed zichtbaar te zijn.

Hoe moet de lading van een aanhangwagen vastgezet worden?

In regel 5.18.6 van het voertuigreglement schrijft voor dat een aanhangwagen zodanig beladen dient te zijn, dat de lading of delen er van, niet van de aanhangwagen af kunnen vallen. Ook dient losse lading, die niet door middel van bijvoorbeeld spanbanden vastgezet kan worden en waarbij het risico aanwezig is op afvallen van de aanhangwagen, op een goede manier te worden afgedekt.

Als de lading bestaat uit grote goederen, bijvoorbeeld meubelen, dient de lading vastgezet te worden met deugdelijke spanbanden. Hierbij hoeft er niet ook nog eens extra een bagagenet, ook wel aanhangwagennet genoemd, overheen te worden gelegd, mits er natuurlijk geen losse kleinere goederen naast de meubelen liggen in de aanhangwagen.

Het is een algemeen misverstand dat er ten allen tijde een bagagenet gebruikt moet worden bij het gebruik van een aanhangwagen. Om afvallen van lading te voorkomen zal, indien de lading uit grote zware goederen bestaat, een bagagenet niet voldoen omdat dit niet sterk genoeg is om de lading vast te zetten en op zijn plaats te houden. Grote en zware lading dient te allen tijde met deugdelijke spanbanden te worden vastgezet. Als de lading middels spanbanden zodanig is vastgezet dat deze niet meer van de aanhangwagen af kan vallen hoeft daar geen extra bagagenet meer overheen te worden gespannen. Een bagagenet is dus alleen verplicht als er losse lading in de aanhangwagen die ligt die niet op een andere wijze vastgezet kan worden en waarbij het risico bestaat dat deze van de aanhangwagen af kan vallen.

Enkelas aanhangwagen met aanhangwagennet over de laadbak

Bij het rijden met een beladen aanhangwagen dient uiteraard ten alle tijden de verkeersveiligheid te worden genomen. Het rijden met een aanhangwagen die op de verkeerde wijze is beladen brengt met niet alleen zichzelf in gevaar maar ook andere weggebruikers. 

Disclaimer

Wij hebben getracht om de informatie op deze pagina zo zorgvuldig mogelijk samen te stellen naar de regels uit de wegenverkeerswet zoals die op het moment van schrijven gelden. De wetgeving kan echter in de loop der tijd aangepast worden en uiteraard proberen wij onze informatie zo actueel mogelijk te houden, maar u kunt hier geen rechten aan ontlenen. Wij adviseren u ten alle tijde om bij twijfel de actuele regel- en wetgeving met betrekking tot verkeer en voertuigen te raadplegen.

Gebruikte bron: wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2018-01-01

Copyright © 2017 Aanhangcars B.V., alle rechten voorbehouden.