Welk rijbewijs aanhangwagen B B+96 of BE?

Aanhangwagen rijbewijs specimenVoor het rijden met een aanhangwagen bestaan er in Nederland drie verschillende rijbewijzen. Het B rijbewijs is het normale autorijbewijs voor het besturen van een motorvoertuig. Met dit rijbewijs mag ook een aanhangwagen tot 750kg getrokken worden. Het B+ rijbewijs is een rijbewijs waarmee een combinatie van auto en aanhangwagen met een gezamenlijk gewicht tot 4250kg mag rijden. Met het BE rijbewijs, het echte aanhangwagenrijbewijs, mag een combinatie tot 7000kg worden gereden. Wij leggen u verder op deze pagina graag uit wat er wel of niet mag, en in welke situaties u voldoende hebt aan alleen rijbewijs B, en in welke situaties u over het aanhangwagenrijbewijs B+ of BE dient te beschikken.

Wanneer rijbewijs E achter B?

Oftewel, wanneer bent u nu precies een BE rijbewijs voor een aanhangwagen nodig?

Als eerste maakt de wetgeving maakt een onderverdeling in de groep aanhangwagens zonder eigen kenteken en aanhangwagens met een eigen kenteken.

Aanhangwagens zonder eigen kenteken (witte kentekenplaat)

Een aanhangwagen zonder eigen kenteken mag inclusief belading nooit zwaarder zijn dan 750kg. Dit zijn de aanhangwagens waarop een witte kentekenplaat gevoerd dient te worden die gelijk is aan het kenteken van het trekkend voertuig. Dit type aanhangwagen mag u met het normale autorijbewijs B rijden, u heeft hier geen aanhangwagenrijbewijs nodig. U dient er echter wel op te letten dat de aanhangwagen inclusief lading niet meer weegt dan uw auto mag trekken. Deze gegevens kunt u vinden in de kentekenpapieren van uw auto. Hierin staat een maximum gewicht ongeremd en een maximum gewicht geremd vermeld. Let hierbij wel op dat ook een geremde aanhangwagen zonder eigen kenteken inclusief lading nooit meer mag wegen dan 750kg!

Personenauto met aangekoppelde enkelas ongeremde open aanhangwagen

Aanhangwagens met een eigen kenteken (gele kentekenplaat)

Een aanhangwagen met eigen kenteken heeft op het typeplaatje staan wat het maximale gewicht inclusief lading mag zijn. Dit typeplaatje vindt u aan de voorkant van de aanhangwagen. Deze informatie staat tevens vermeld op de kentekenpapieren van de aanhangwagen.

Als het maximale gewicht van een aanhangwagen met eigen kenteken minder is dan het ledig gewicht van uw auto, en het ledig gewicht van uw auto is minder dan 1750kg, dan mag u deze aanhangwagen rijden met rijbewijs B, dit geldt ook voor een tandemasser aanhangwagen. Het ledig gewicht van uw auto kunt u, net als het maximum trekkend vermogen, terug vinden in de kentekenpapieren van uw auto.

In alle andere gevallen heeft u een BE rijbewijs nodig. Dit geldt ook in het geval de aanhangwagen onbeladen is! De wetgeving kijkt, voor het beoordelen of u een bepaalde combinatie auto en aanhangwagen met rijbewijs B mag rijden, niet naar het gewicht van de aanhangwagen op het moment van controle, maar naar het maximale totale toegestane gewicht van de aanhangwagen inclusief lading. Een aanhangwagen met eigen kenteken die bijvoorbeeld een ledig eigen gewicht heeft van 500kg, en die volgens de papieren 2000kg mag laden, mag dus nooit met alleen rijbewijs B getrokken worden!

Auto met aangekoppelde geremde tandemas plateauwagen

Met rijbewijs B toch meer dan 750kg trekken?

Menigeen denkt dat men met rijbewijs B niet meer dan 750kg mag trekken, maar dat klopt niet helemaal en het hangt af van de situatie. Er zijn namelijk een aantal condities waaronder u toch met een aanhangwagen met eigen kenteken mag rijden zonder over het aanhangwagenrijbewijs BE te hoeven beschikken.

U mag, als u alleen beschikt over rijbewijs B, in Nederland wel rijden met een aanhangwagen van meer dan 750kg rijden als het toegestane totaalgewicht van het trekkende voertuig en aanhangwagen bij elkaar niet meer is dan 3500kg, en als het gewicht van de aanhangwagen inclusief lading niet boven het trekkend vermogen van het trekkende voertuig uitkomt. Let wel, deze condities gelden in de Nederlandse wetgeving, in andere landen kunnen hier andere regels voor gelden!

Wat is een B+ (code96) rijbewijs nu eigenlijk?

Wilt u een combinatie van een trekkend voertuig met aanhangwagen gaan rijden die samen meer dan 3500kg weegt, dan zult u over een speciaal aanhangwagenrijbewijs moeten beschikken. Het bij de meeste mensen bekende BE rijbewijs biedt de mogelijkheid om een combinatie van trekkend voertuig en aanhangwagen te rijden tot een maximaal gewicht van 7000kg. In januari 2013 heeft de wetgever, naar de Europese regelgeving, echter het B-plus rijbewijs geïntroduceerd waarmee een combinatie van trekkend voertuig en aanhangwagen tot maximaal 4250kg gereden mag worden.

Om het B+ rijbewijs te verkrijgen is het nodig om een opleiding te volgen. Het rijden met een aanhangwagen brengt toch wat speciale rijtechnieken met zich mee en vraagt ook de nodige behendigheid. Hiervoor kan een rijopleiding gevolgd worden waarna een praktijkexamen wordt afgenomen. Het praktijkexamen voor B+ is, hoewel minder zwaar, te vergelijken met een praktijkexamen voor BE.

In Nederland zal men nagenoeg niet voor het B+ rijbewijs kiezen. Zoals gezegd moet er voor het B-plus rijbewijs ook een opleiding met rijlessen en praktijkexamen worden gevolgd en dus kiest men vrijwel altijd voor een opleiding tot het het BE rijbewijs. Wij adviseren ook om, indien u een aanhangwagenrijbewijs nodig hebt, altijd voor een BE rijbewijs te gaan omdat u met dit rijbewijs met zwaardere combinaties mag rijden.

Wanneer moet u nu over rijbewijs BE beschikken?

In 2013 is er een wijziging doorgevoerd in de regels met betrekking tot het aanhangwagenrijbewijs BE. In het verleden mocht men met rijbewijs BE alle aanhangwagens trekken die een toegestaan totaalgewicht hadden van meer dan 750kg. Er werd dus geen maximum gehanteerd aan het totaalgewicht van de aanhangwagen. Vanaf januari 2013 is hier dus verandering in gebracht.

In januari 2013 werd voor het totale gewicht van een aanhangwagen in combinatie met aanhangwagenrijbewijs BE een maximum van 3500kg ingesteld. Deze limiet geldt voor diegenen die het BE rijbewijs 19 januari 2013 hebben behaald.

Indien u het aanhangwagenrijbewijs BE hebt behaald voor 19 januari 2013 verandert er niets aan uw situatie. U mag in dit geval elke aanhangwagen trekken, ook als deze inclusief lading meer weegt dan 3500kg. Het spreekt voor zich dat u nooit het toegestane trekkend vermogen van uw auto mag overschrijden!

In het geval u het aanhangwagenrijbewijs BE hebt behaald na 19 januari 2013 mag u een aanhangwagen trekken die meer weegt dan 750kg maar geldt er vanaf deze datum wel een maximum gewicht van 3500kg. Hierop wordt echter wel één uitzondering gemaakt voor middenas aanhangwagens aangezien deze ook een deel van het eigen gewicht op de het trekkend voertuig overdragen. Deze aanhangwagens mogen om die reden wel zwaarder zijn dan 3500kg.

Een middenas aanhangwagen mag dus wel meer dan 3500kg wegen omdat deze een deel van zijn gewicht overdraagt op het trekkende voertuig. Hoe wordt dit gewicht dan berekend? Om dit gewicht te berekenen dient u te weten wat het totale maximale gewicht van het trekkende voertuig is, dus ledig gewicht plus het laadvermogen van het voertuig. Hier dient u dan weer het eigen gewicht van de auto, vermeerderd met het gewicht van chauffeur en eventuele passagiers, bagage en/of lading af te trekken. Het getal dat uit deze som komt is het totale gewicht dat een middenas aanhangwagen over mag brengen op het trekkende voertuig. Daarbij mag het gewicht dat op de assen van de aanhangwagen komt overigens niet meer dan 3500kg zijn. Zoals in alle gevallen geldt ook hier dat er niet over het maximaal trekkend vermogen van het trekkende voertuig mag worden heen gegaan.

Welk rijbewijs bent u nu voor een aanhangwagen nodig?

We kunnen ons voorstellen dat u, na het doornemen van alle informatie op deze pagina, nog steeds niet helemaal begrijpt over welk rijbewijs u nu in een bepaalde situatie dient te beschikken. We hebben daarom getracht om dit nog even in een kleine visuele weergave te verduidelijken.

Auto met ongeremde aanhangwagen voor rijbewijs B

Aanhangwagens tot/met 750kg

Aanhangwagens zonder eigen kenteken.
Gewicht aanhangwagen inclusief laadvermogen tot maximaal 750kg

Benodigd rijbewijs :

B


Auto met geremde tandemas aanhangwagen voor rijbewijs B

Combinatie tot een gewicht van 3500kg

Aanhangwagens met eigen kenteken.
Gewicht aanhangwagen plus gewicht trekkend voertuig samen maximaal 3500kg. Het trekkend voertuig en aanhangwagen mogen dus samen niet meer dan 3500kg wegen.

Benodigd rijbewijs :

B


Auto met geremde tandemas huif aanhangwagen voor rijbewijs B+

Combinatie tot een gewicht van 4250kg

Aanhangwagens met eigen kenteken.
Gewicht aanhangwagen plus gewicht trekkend voertuig samen maximaal 4250kg

Benodigd rijbewijs :

B+ (code96)


Auto met tandemas gesloten aanhangwagen voor rijbewijs BE

Combinatie tot een gewicht van 7000kg

Aanhangwagens met eigen kenteken.
Gewicht aanhangwagen plus gewicht trekkend voertuig samen maximaal 7000kg

Benodigd rijbewijs :

BE

In het kort samengevat:

(Ongeremde) aanhangwagens tot 750Kg bruto mag u met B rijbewijs wel rijden. Geremde aanhangwagens die inclusief lading zwaarder mogen zijn dan 1750kg mag u NIET rijden met B rijbewijs, hier heeft u een aanhangwagenrijbewijs voor nodig. Het leeggewicht van de auto moet altijd meer zijn dan het maximale toegestane gewicht van aanhangwagen + lading.

Copyright © 2024 Aanhangcars B.V., alle rechten voorbehouden.