In verband met een storing zijn wij op dit moment niet in staat om uw e-mail te behandelen.

Schade aan uw aanhangwagen

Natuurlijk wensen wij het niemand toe, maar een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Wanneer u schade heeft aan uw aanhangwagen, huif, boottrailer of oprijplaat is het natuurlijk zaak dat dit goed hersteld wordt, maar ook dat de schade vergoed wordt door de veroorzaker.

Tegelijkertijd is het belangrijk om te weten of de beste optie herstel is, of nieuw aanschaf. Dit is niet altijd vanaf de buitenkant te zien. Soms is het echt noodzakelijk een technische inspectie uit te voeren. Hier kan Aanhangcars u helpen.

Schaderapport of reparatieofferte

Aanhangcars verzorgt niet alleen onderhoud en reparatie aan aanhangwagens, maar kan ook een schaderapport of reparatieofferte voor u verzorgen. Deze werkzaamheden worden in principe wel in rekening gebracht, maar vervallen indien u de reparatie door ons laat uitvoeren, dan wel indien u een nieuwe wagen bij ons koopt. De forfaitaire vergoeding hiervoor is € 50,=.

Een eenvoudig schaderapport of reparatieofferte

In veel gevallen kunnen wij een schaderapport of reparatieofferte maken op basis van uw informatie en de juiste foto’s. In veel gevallen hoeft u hiervoor dus helemaal niet naar ons toe te komen. In een schaderapport of reparatieofferte staan altijd de gegevens van de wagen, een omschrijving van de schade en de kosten van herstel/reparatie.

Wanneer wij op basis van uw informatie en de foto’s ons rapport kunnen opmaken dan zijn de forfaitaire kosten van toepassing.

Complexe schade en taxaties

In complexere schadezaken en bij expertiseondersteuning voeren wij werkzaamheden uit in regie, waarbij een consultatietarief gehanteerd wordt van € 72,=, exclusief verplaatsingskosten ( € 1,50 per km). Deze kosten brengen wij echter nooit zomaar in rekening. Zodra dit van toepassing is vragen wij u hiervoor schriftelijk, bijvoorbeeld per email, akkoord te geven. Wij zullen dit nooit mondeling doen.

De kosten van de schaderapportage worden zoals gezegd achteraf in mindering gebracht op de reparatiefactuur of aankoopfactuur van een nieuwe aanhangwagen.

De kosten van verplaatsing en van expertiseondersteuning worden echter altijd in rekening gebracht, ook wanneer u een nieuwe wagen koopt of uw schade door ons laat repareren.

Uitgebreide ondersteuning bij schade of taxatie

In meer complexe schadezaken kan het nodig zijn om de wagen technisch te inspecteren en een taxatie te doen van noodzakelijke herstelwerkzaamheden en vervangingen. Indien de wagen bij ons op het terrein staan hanteren wij daarvoor ons werkplaatstarief, Indien wij deze werkzaamheden extern uit moeten voeren, bijvoorbeeld omdat de wagen niet meer vervoerd kan worden, dan hanteren wij het consultatietarief + de verplaatsingskosten. In deze gevallen vragen wij altijd een voorschot van € 300,=. Dit voorschot wordt later verrekend met de definitieve factuur.

Soms is het aan te raden dat u de bespreking met de schade-expert niet zelf voert, maar door ons laat voeren, of dat wij een rapport opmaken voor uw verzekeraar omdat u de door hun voorgestelde vergoeding onvoldoende vind. In die gevallen kunnen wij expertiseondersteuning bieden. Onder expertiseondersteuning valt bijvoorbeeld het onderbouwen van een reële dagwaarde, het schriftelijk ondersteunen van de noodzaak van bepaalde herstelwerkzaamheden of het kwantificeren van verlies aan waarde na reparatie. In al deze gevallen kijken wij samen met u naar de vlakken waar u extra ondersteuning nodig heeft. Hiervoor geld het consultatietarief + eventuele verplaatsingskosten. Ook in die gevallen vragen wij een voorschot.

Aanhangcars, niet alleen voor verkoop of onderhoud

Zoals u ziet kunt u bij Aanhangcars ook terecht voor andere zaken als verkoop of onderhoud. Dit doen wij omdat de aanhangwagenbranche in onze optiek niet altijd professioneel genoeg is, en er te weinig kennis over aanhangwagens bestaat bij de mensen die ermee in aanraking komen. Zo zal een taxateur snel teruggrijpen op standaard afschrijvingstabellen zoals bijvoorbeeld voor een auto gebruikt worden om de dagwaarde te bepalen, maar bij een aanhangwagen is de dagwaarde dan meestal veel lager dan de daadwerkelijke waarde. Aanhangcars kan u dan ondersteunen door bijvoorbeeld de inruilwaarde of doorverkoopwaarde voor het moment van schade op te geven.

Copyright © 2017 Aanhangcars B.V., alle rechten voorbehouden.