In verband met een storing zijn wij op dit moment niet in staat om uw e-mail te behandelen.

Met een aanhangwagen rijden in het buitenland

In Nederland mag u met aanhangwagens (max bruto gewicht 3500kg) op autowegen en autosnelwegen 90km per uur rijden. Op andere wegen moet u zich houden aan de daar geldende maximumsnelheid. Dat is dus onafhankelijk van de voorzieningen die op de aanhangwagen zitten zoals bijvoorbeeld het type vering, het wel of niet zijn uitgerust met een reminrichting of bijvoorbeeld anti slingervoorzieningen.

In andere landen zijn de regels ook anders. Wanneer u dus in het buitenland met een aanhangwagen rijdt gelden er veelal ook andere maximale snelheden. Hieronder geven wij informatie over de maximumsnelheden, en sommige andere bijzonderheden, die van toepassing zijn in de ons omringende landen.

Auto met aanhanger verlaat Nederland

Uitgelicht:

Met een aanhangwagen rijden in Duitsland, met of zonder Tempo 100

In Duitsland is er een verschil in maximumsnelheid op de snelwegen voor aanhangwagens met, en zonder tempo 100 goedkeuring. In Duitsland is de maximum snelheid op snelwegen voor het rijden met een aanhangwagen vastgesteld op 80 km/uur. In het geval u een Tempo 100 ontheffing op uw aanhangwagen hebt mag u op de Duitse snelwegen echter 100 km/uur rijden. Voor mensen die vaak met de aanhangwagen in Duitsland komen kan het dus interessant zijn om een aanhangwagen met tempo 100 goedkeuring te rijden. Op overige wegen moet u zich gewoon houden aan de daar geldende snelheidslimiet. Met een aanhangwagen mag u in Duitsland op snelwegen met drie of meer rijstroken overigens alleen op de eerste twee rijstroken rijden.

In Duitsland dient u er ook rekening mee te houden dat er op Zon- en feestdagen een rijverbod is voor bedrijfsauto’s met aanhangwagen. Dit geldt echter alleen in het geval het een zakelijke rit betreft. Wanneer u met uw bedrijfsauto en daarachter een bagagewagen aangekoppeld, tijdens uw vakantie door Duitsland rijdt mag u wel op zon- en feestdagen rijden. Wanneer u met uw bedrijfswagen en een autotransporter een auto vervoert voor de handel mag het niet. Indien de vervoerde auto een oldtimer betreft die u vanuit uw hobby meeneemt naar een show, of concours, mag het weer wel. Kortom, zakelijke dan wel betaalde ritten zijn niet toegestaan, vakantie of recreatief gebruik mag wel.

Met een aanhangwagen rijden in België

In België mag u met de aanhangwagen op snelwegen en expreswegen 120km per uur, dus beduidend sneller dan in Nederland. Op overige wegen mag u de daar geldende maximumsnelheid rijden. Dat is in het Waalse deel buiten de bebouwde kom vaak nog 90km per uur, in Vlaanderen is dit echter slechts 70km per uur.

Met een aanhangwagen rijden in Frankrijk

In Frankrijk mag u op autosnelwegen met uw aanhangwagen 130km per uur rijden. Indien u uw rijbewijs echter korter dan drie jaar hebt is de maximum snelheid 110km per uur, een maximum dat overigens voor alle combinaties met een aanhangwagen geldt als het regent. Op wegen met gescheiden rijbanen en vier rijstroken mag u 110km per uur ( rijbewijs <3jaar of bij regen 100km per uur). Op wegen met vier rijstroken, maar zonder gescheiden rijstroken, 90km per uur ( rijbewijs <3jaar of bij regen 80km per uur). Op de overige wegen de daar ter plaatse geldende maximum snelheid.

Met een aanhangwagen rijden in Zwitserland

In Zwitserland mag u met uw aanhangwagen op auto- en autosnelwegen 80km per uur rijden. Op alle overige wegen geldt de plaatselijke maximumsnelheid. Op wegen met drie of meer rijstroken mag u met uw aanhangwagen alleen op de eerste of tweede rijstrook rijden. De andere zijn voorbehouden aan voertuigen die sneller kunnen en mogen rijden dan 100km per uur.

U bent verplicht wielkeggen bij u te hebben. Deze moeten bij het parkeren van uw aanhangwagen op een helling gebruikt worden, ook in het geval de aanhanger aan de auto vastzit.

Met een aanhangwagen rijden in Noorwegen

In Noorwegen maakt het verschil uit of uw aanhangwagen geremd of ongeremd is, en zwaarder dan 300kg. Op autosnelwegen en autowegen mag u met een geremde aanhangwagen, of een ongeremde aanhangwagen lichter dan 300kg (inclusief lading) 80km per uur rijden. Met een ongeremde aanhangwagen zwaarder dan 300kg mag u slechts 60km per uur. Die 60km per uur geldt bij ongeremde aanhangwagens zwaarder dan 300kg ook op overige wegen buiten de bebouwde kom. U zult mede daardoor in Noorwegen weinig ongeremde aanhangwagens aantreffen. Voor een geremde aanhangwagen, en een ongeremde lichter dan 300kg, geldt op overige wegen de plaatselijk aangegeven maximum snelheid.

Met een aanhangwagen rijden in Zweden

In Zweden mag u met een aanhangwagen nergens sneller rijden dan 80km per uur ook niet wanneer de borden een hogere maximumsnelheid aangeven. Daar waar de maximumsnelheid lager is dan 80km per uur dient u die lagere snelheid te hanteren als maximumsnelheid. Deze snelheidsbeperkingen gelden voor alle types aanhangwagens tot 3500kg bruto.

Met een aanhangwagen rijden in Denemarken

In Denemarken mag u met uw aanhangwagen op autosnelwegen maximaal 80km per uur rijden. Op de overige wegen buiten de bebouwde kom is de maximumsnelheid met aanhangwagen 70km per uur, tenzij de plaatselijke maximumsnelheid natuurlijk lager is dan 70km per uur. In die gevallen geldt de lagere maximumsnelheid. Binnen de bebouwde kom geldt de plaatselijke maximumsnelheid.

Met een aanhangwagen rijden in Oostenrijk

In Oostenrijk mag u met een aanhangwagen op autosnelwegen 100km per uur, tenzij de aanhangwagen inclusief lading zwaarder is dan het trekkend voertuig (uw auto). In dat geval is de maximumsnelheid op autosnelwegen 80km per uur. Voor de overige wegen buiten de bebouwde kom geldt voor auto’s met een aanhangwagen tot 750kg een maximumsnelheid van 100km. Voor auto’s met aanhangwagen boven de 750kg, maar lichter dan de auto 80km per uur. Voor combinaties waarbij de aanhangwagen, inclusief lading, zwaarder is dan de auto 70km per uur (in Tirol zelfs slechtst 60km per uur) Op overige wegen geldt de plaatselijke maximumsnelheid.

Met een aanhangwagen naar Italië

In Italië mag u met een aanhangwagen op autosnelwegen maximaal 80km per uur, en op overige wegen buiten de bebouwde kom 70km per uur ( tenzij de plaatselijke maximumsnelheid lager is, dan geldt die lagere snelheid.) Binnen de bebouwde kom geldt de lokale maximumsnelheid.

Met een aanhangwagen naar Spanje

Wanneer u met een aanhangwagen in Spanje gaat rijden mag u op de autosnelwegen en autovias 80km per uur rijden. Aanhangwagens tot 750kg mogen daar echter 90km per uur. Op autowegen mag uw met een aanhangwagen in alle gevallen niet sneller rijden dan 80km per uur. Op overige wegen buiten de bebouwde kom, zonder verlaagde maximumsnelheid, mag u 70km per uur. Binnen de bebouwde kom geldt 50km per uur of de lagere plaatselijke maximumsnelheid die door verkeersborden word aangegeven.

Met een aanhangwagen naar overige EU landen

Indien u met een aanhangwagen op weg gaat naar een land dat niet in ons overzicht voorkomt raden wij u aan om zich op de hoogte te stellen van de, voor dat betreffende land, gelden regels. Dit kunt u doen door de websites van het betreffende land , of de website van de ANWB, te raadplegen.

Uitgelicht: Tempo 100 ontheffing voor Duitsland

Bus met aanhangwagen Tempo 100 in Duitsland

Wat zijn de eisen voor een Tempo 100 ontheffing?

Als u een Tempo 100 ontheffing op uw aanhangwagen wilt hebben kunt u daar dus een keuring voor aanvragen. Dit betekent dat er dus wel enkele eisen bestaan waaraan niet alleen de aanhangwagen moet voldoen, maar er ook eisen worden gesteld aan het trekkend voertuig.

Aan het trekkende voertuig worden de volgende eisen gesteld:

  • Het voertuig moet zijn uitgerust met een ABS remsysteem.
  • Het leeggewicht van het voertuig mag niet meer zijn dan 3500kg.

Aan de aanhangwagen worden de volgende eisen gesteld:

  • Deze moet een ingeslagen chassisnummer hebben.
  • Deze moet zijn voorzien van een oplooprem.
  • Deze moet zijn voorzien van hydraulische schokbrekers.
  • Deze moet zijn voorzien van banden met de juiste snelheidscodering.
  • De banden op de aanhangwagen mogen niet ouder dan 6 jaar zijn.
  • Deze moet zijn voorzien van een goedgekeurde antislingerkoppeling*

Tempo 100 aanvragen op uw Nederlandse aanhangwagen

Om een Tempo 100 ontheffing op uw aanhangwagen te krijgen kunt u deze in Nederland laten keuren door de Dekra of de Tüv Nord. De Dekra keurt de aanhangwagen gewoon bij u thuis, of op elke andere gewenste locatie. De Dekra rekent, op het moment van schrijven, € 117,50 voor een keuring op locatie in Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden). Voor de actuele prijzen van de keuring voor een Tempo 100 ontheffing informeert u altijd zelf even bij de Dekra.

Geen antislingerkoppeling en toch een Tempo 100 ontheffing op uw aanhangwagen?

Eén van de eisen voor een Tempo 100 ontheffing op uw aanhangwagens is dat deze moet zijn voorzien van een goedgekeurde antislingerkoppeling. Toch kunt u ook zonder een antislingerkoppeling een Tempo 100 ontheffing op uw aanhangwagen krijgen. In dat geval wordt er echter wel onderscheid gemaakt in het maximale gewicht van de aanhangwagen.

Als de aanhangwagen niet is voorzien van een antislingerkoppeling mag het gewicht van de aanhangwagen met belading maximaal 110% zijn van het ledig gewicht van het trekkend voertuig. Is het ledig gewicht van uw voertuig bijvoorbeeld 1600 kg mag een beladen aanhangwagen zonder antislingerkoppeling dus niet meer dan 1760 kg wegen (1600 x 110%).

Als de aanhangwagen wel is voorzien van een goedgekeurde antislingerkoppeling mag het gewicht van de aanhangwagen met belading maximaal 120% zijn van het ledig gewicht van het trekkend voertuig. Als uw ledig gewicht van uw auto 1600 kg is mag de beladen aanhangwagen in dat geval dus 1920 kg wegen (1600 x 120%).

Als de aanhangwagen is voorzien van een antislingerkoppeling kunt u niet alleen stellen dat u met een Tempo 100 ontheffing een zwaardere aanhangwagen mag trekken. Het werkt namelijk ook de andere kant op en mag u een aanhangwagen met een lichter voertuig trekken. Stel dat u in Duitsland 100km/uur wilt rijden met een aanhangwagen die is voorzien van een Tempo 100 ontheffing, en die inclusief de lading 1850 kg weegt. Indien de aanhangwagen in kwestie niet is voorzien van een antislingerkoppeling moet het ledig gewicht van het trekkende voertuig minimaal 1682 kg bedragen (1850 kg / 1.1 = 1681,8 kg). Is dezelfde aanhangwagen nu wel voorzien van een antislingerkoppeling hoeft het ledig gewicht van het trekkende voertuig maar 1542 kg te zijn (1850 kg / 1.2 = 1541,7 kg).

Tempo 100 kan alleen door de eigenaar van een aanhangwagen worden aangevraagd!

Wij kunnen, indien gewenst, een nieuwe aanhangwagen voorbereid voor een Tempo 100 ontheffing afleveren waarbij er bijvoorbeeld al schokbrekers zijn gemonteerd. Dit betekent echter niet dat de aanhangwagen bij aflevering ook al is voorzien van een Tempo 100 ontheffing! De keuring die nodig is voor het verkrijgen van een Tempo 100 ontheffing kan namelijk alleen worden aangevraagd door de rechtmatige eigenaar van de aanhangwagen zelf.

Na de keuring ontvangt u, als uw aanhangwagen en het trekkende voertuig aan de eisen voldoen, binnen een week of twee het certificaat thuis en een Tempo 100 sticker. Deze sticker dient u op de achterzijde van de aanhangwagen aan te brengen. U moet er wel rekening mee houden dat de Tempo 100 ontheffing geldig blijft zolang de aanhangwagen aan de eisen blijft voldoen en de Duitse wetgeving in zake aanhangwagens niet verandert.

N.B. Dit artikel heeft alleen betrekking op de Tempo 100 ontheffing voor aanhangwagens. Voor caravans gelden andere eisen en voorwaarden!

Uitgelicht: Geadviseerde basisuitrusting

Uw aanhangwagen dient in Nederland conform de COC verklaring te zijn uitgerust. Bij buitenlandse reizen adviseren wij u echter een aantal extra zaken mee te nemen dan wel te monteren.

De COC verklaring

Wij adviseren u altijd om de originele COC verklaring van uw aanhangwagen bij u te hebben wanneer u naar het buitenland gaat. Volgens de Europese wetgeving bent u daartoe verplicht, en indien u in het buitenland een controle, of erger, een ongeluk krijgt kan het niet bij u hebben van de COC verklaring problemen opleveren.

Reservewiel

Op lange reizen, adviseren wij u een reservewiel mee te nemen welke geschikt is voor uw aanhangwagen. Er zijn landen waar een reservewiel verplicht is, maar ook wanneer het niet verplicht is, Denk hierbij bijvoorbeeld aan het geval u midden in de nacht op een vreemde plek strand met een lekke band van uw aanhangwagen. U hebt dan de mogelijkheid om het wiel te verwisselen om daarna door te kunnen rijden.

Wielkeggen

Wielkeggen zijn bedoeld om de wielen te blokkeren zodat uw auto of aanhangwagen niet weg kan rollen. Zeker wanneer u door heuvelachtig of bergachtig gebied rijd is het aan te raden een set wielkeggen mee te nemen. In sommige landen is het verplicht om wielkeggen te gebruiken wanneer u uw aanhangwagen op een weg met helling wilt parkeren, ook wanneer u de aanhangwagen aan uw trekhaak heeft gekoppeld.

Disselslot of wielklem

In het buitenland adviseren wij om uw aanhangwagen altijd tegen diefstal te beschermen. Het makkelijkste gaat dat met een wielklem of disselslot. Deze kleine beveiliging kan veel ellende voorkomen.

Disclaimer

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Wij hebben deze informatie met de grootste zorg samengesteld naar de, op het moment van schrijven geldende, regelgeving. Wijzigingen in regel- of wetgeving kunnen er toe leiden dat deze informatie niet meer juist is. Kijk daarom, voor u vertrekt, altijd op de officiële site van de landen die u aandoet voor de meest actuele informatie inzake wet- en regelgeving.

Copyright © 2017 Aanhangcars B.V., alle rechten voorbehouden.