De accu van uw kipper aanhangwagen

Wanneer uw aanhangwagen is voorzien van een accu, zoals bijvoorbeeld een kipper met elektrische bediening zal dat waarschijnlijk een loodaccu zijn. Het is belangrijk om deze in goede conditie te houden. Een gezonde 100% geladen loodaccu zal een spanning van bijna 13 Volt leveren(in rust). Een accu zal na verloop van tijd, ook als deze niet wordt gebruikt, leeglopen (ontladen). Zodra de spanning die de accu levert te laag wordt (minder dan 12 Volt) zal in dat geval bijvoorbeeld het kiepen van de laadbak van een kipper trager gaan of zelfs onmogelijk worden. Als de accuspanning onder 10.5 volt daalt kan de accu onherstelbaar beschadigen.

Accu in het chassis van een Eduard kipper aanhangwagen

Onderhoud van de accu van uw aanhangwagen of kipper

Een accu dient altijd voldoende opgeladen te zijn. Ook dient u bij veel loodaccu's regelmatig het vloeistof niveau te controleren. Dit hoort ongeveer 1 cm boven de platen te zijn. Bijvullen kan met gedestilleerd of gedemineraliseerd water. Bij onderhoudsvrije accu's of gesloten accu's hoeft dit niet.

Als een accu te ver wordt ontladen "slijt" hij veel sneller dan nodig is, en kan zelfs, zeker bij vrieskou, stuk gaan. (Een accu gaat het langste mee wanneer hij niet verder dan 20% wordt ontladen. Laad daarom uw accu regelmatig bij.)

Hoe vaak kunt u het beste de accu opladen?

Wanneer uw aanhangwagen of kipper is uitgerust met een accu adviseren wij daarom om de accu ten minste één maal per maand op te laden. Ook wanneer u de aanhangwagen in die maand niet gebruikt heeft. Gebruik hiervoor een goede druppellader. De meeste kippers hebben daarvoor een aparte laad aansluiting waar de acculader op aangesloten kan worden. Opladen via de auto komt ook soms voor, maar dat is minder betrouwbaar.

Als u de kipper dagelijks gebruikt, dan adviseren wij u om wekelijks bij te laden. Het is aan te raden om de accu aan te sluiten op een goede accu druppellader. Een goede druppellader meet de toestand van uw accu en zal het laadschema daar op aanpassen. Dit voorkomt overbeladen en zal daarnaast ervoor zorgen dat het natuurlijke ontladen wordt gecompenseerd zodat u altijd over een volle accu beschikt, die daardoor ook nog eens langer mee zal gaan.

Welke oplader kunt u het beste gebruiken?

Wij adviseren , zoals gezegd, altijd een goede druppellader te gebruiken. Deze meten de toestand van de accu en zorgen voor de juiste laadspanning. Zodra de accu vol is schakelt een goede druppellader over van het normale laadpatroon naar druppelladen en zal daarmee de accu in optimale conditie houden.

Een te hoge laadspanning kan de accu beschadigen en daarnaast kan het explosieve knalgas ontstaan tijdens het laden met een te hoge spanning. Dit kan ook gebeuren wanneer de acculader niet weet dat de accu "vol" is, hij zal dan doorgaan met laden en de accu dus overbeladen.

Een te lage laadspanning zorgt ervoor dat de accu niet helemaal "vol" raakt waardoor de accuspanning dus lager dan optimaal is en bij gebruik sneller onder de 12 volt zal dalen wat de accu sneller laat slijten of zelfs kan beschadigen.

Ook vrieskou kan een accu onherstelbaar beschadigen, zeker als de accu niet helemaal opgeladen is. Controleer bij vorst dus altijd even of de accu volledig opgeladen is en sluit hem desnoods 's nachts aan op de druppellader.

Uw accu, levensduur en garantie

Een loodaccu gaat bij normaal gebruikt 3 tot 7 jaar mee. Indien uw accu toch eerder stuk gaat is het belangrijk om te controleren of het opladen voldoende vaak en met een goede lader gebeurt. Ook kan er een defect in het elektrische gedeelte van de kipper zijn. De garantie op een accu is 6 maand maar defecten door gebruikersfouten, verkeerd laden/ontladen of lekspanning zijn van garantie uitgesloten. Een accu met een spanning van minder dan 10.5 volt is meestal stuk gegaan door te ver ontladen of foutief gebruik.

Copyright © 2017 Aanhangcars B.V., alle rechten voorbehouden.