In verband met een storing zijn wij op dit moment niet in staat om uw e-mail te behandelen.

Een aanhangwagen terugkeuren

Het bruto gewicht van een aanhangwagen verlagen

Het bruto gewicht van een aanhangwagen is in Nederland cruciaal voor de vraag welk rijbewijs nodig is voor een bepaalde combinatie van aanhangwagen en auto. Het kan dus voorkomen dat een bepaalde aanhangwagen een zodanig hoog bruto gewicht (de zogenaamde maximum massa of totaalgewicht) heeft dat u er volgens deze regels niet met B of B+(code 96) rijbewijs mee mag rijden. Dit komt vaak voor wanneer er personeel is wat al wel een B rijbewijs heeft, maar niet beschikt over het specifieke aanhangwagenrijbewijs E achter B. Wanneer u dan toch die specifieke combinatie wilt rijden zonder eerst dat BE rijbewijs te gaan halen is de oplossing soms simpel. Verlaag officieel het bruto gewicht van de betreffende aanhangwagen op het kenteken.

Pickup met grote tandemas gesloten aanhangwagen aangekoppeld

De maximum massa van een aanhangwagen

Bij de maximum massa zijn twee zaken van belang, namelijk de technische maximum massa ofwel het toegestane totaal gewicht dat de fabrikant van de aanhangwagen opgeeft, en de toegestane maximum massa, wat het toegestane totaal gewicht van de aanhangwagen (eigen gewicht) + lading is volgens de geldende wetgeving.

Een fabrikant van een specifieke aanhangwagen heeft voor dit model een technische toegestane maximum massa vastgesteld. Dit is een optelsom van het eigen gewicht van de aanhangwagen en het netto laadvermogen. Dus als bijvoorbeeld een autotransporter leeg 560kg weegt, en de fabrikant geeft aan dat deze autotransporter technisch 2440kg aan lading aankan, dan is de technische maximale massa 3000kg. Een aanhangwagen mag in beladen toestand nooit zwaarder zijn dan het door de fabrikant gestelde technische maximum massa.

Naast de technische maximum massa, die door de aanhangwagenfabrikant wordt vastgelegd, speelt ook de toegestane maximum massa van de aanhangwagen een belangrijke rol. De toegestane maximum massa is het totale gewicht dat de aanhanger volgens de wetgeving mag wegen. De toegestane maximum massa is in de meeste gevallen gelijk aan de technische maximum massa, maar zou ook lager kunnen zijn. In ons voorbeeld van de autotransporter met technische maximum massa van 3000kg zou de toegestane maximum massa daaraan gelijk kunnen zijn, maar ook lager, bijvoorbeeld 2500Kg. Aangezien het eigen gewicht van de autotransporter niet veranderd neemt het netto laadvermogen in dit voorbeeld af van (technisch) 2440Kg naar (toegestaan) 1940Kg. Een lagere toegestane maximum massa geeft dus een rechtsreeks effect op het netto laadvermogen van de aanhangwagen.

(Aanhangcars gebruikt bij al haar aanhangwagens de term bruto laadvermogen. Dit is gelijk aan de toegestane maximum massa.)

De vastgestelde maximum massa veranderen

Zowel de technische maximum massa als ook de toegestane maximum massa staan beiden vermeld op het kentekenbewijs van een aanhangwagen. In het geval een aanhangwagen zwaarder weegt dan het gewicht dat op het kentekenbewijs wordt vermeld mag deze de weg niet op.

Voorbeeld technische en toegestane max massa op kentekenbewijs aanhanger

Wij krijgen vaak de vraag of een aanhangwagen af fabriek op een afwijkend bruto gewicht geleverd kan worden. Soms kan dat, maar meestal niet. Dit komt omdat vrijwel alle aanhangwagens tegenwoordig een Europese typegoedkeuring hebben met een bij de aanhangwagen behorend COC verklaring. Het aanpassen van het bruto gewicht is dan een kostbare zaak.

De eigenaar van een aanhangwagen kan, na de eerste tenaamstelling, bij de RDW wel de maximum massa van zijn aanhanger op het kenteken aan laten passen. Het meest voorkomende, en ook het meest simpele is het verlagen van de toegestane maximum massa. Ook komt het regelmatig voor dat eigenaren van het eigen kenteken af willen.

De toegestane maximum massa van een aanhangwagen verlagen

Het verlagen van de toegestane maximum massa op het kentekenbewijs is in feite niet meer dan een administratieve handeling en kan heel eenvoudig geregeld worden. Om de maximum massa van uw aanhangwagen te laten verlagen is er op de website van de RDW een aanvraagformulier te downloaden. Na het insturen van dit volledig ingevulde formulier en betaling van de kosten ontvangt u van het RDW een nieuw kentekenbewijs met de verlaagde maximum massa. De kosten voor het verlagen van de maximum massa bij het RDW bedragen op het moment van schrijven circa € 60,=.

Het laten vervallen van de kentekenplicht

In sommige gevallen is het prettig wanneer er geen eigen kenteken meer op een aanhangwagen zit. De aanhangwagen mag dan worden gereden met een witte kentekenplaat met het kenteken gelijk aan het trekkend voertuig. Het is daarom mogelijk om de toegestane maximum massa te verlagen naar 750kg (of lager) waardoor de kentekenplicht komt te vervallen. De manier waarop u een aanpassing van de maximum massa naar 750kg kunt doen is gelijk aan het verlagen van de maximum massa. Bij de aanvraag van verlaging van de maximum massa tot 750kg kan de RDW echter de aanhangwagen in kwestie ter weging oproepen. Dit komt bijvoorbeeld voor als het eigen gewicht van de wagen volgens de fabrikant al hoger is dan 750kg.

De toegestane maximum massa van een aanhangwagen verhogen

In het geval u de toegestane maximum massa van een aanhangwagen wilt verhogen kunt u hiervoor een aanvraag doen bij de RDW. Indien u de toegestane maximum massa wilt verhogen tot boven de technische maximum massa die door de fabrikant is vastgesteld, dient u een verklaring van de fabrikant te overleggen waarin deze verklaart dat de aanhangwagen geschikt is voor het hogere gewicht. De aanhanger zal ook voorzien moeten worden van een nieuw typeplaatje dat door de aanhangwagenfabrikant verstrekt is.

Om de toegestane maximum massa op het kentekenbewijs te verhogen dient de aanhangwagen in kwestie ter keuring aangeboden te worden bij een keuringsstation van de RDW. Het verhogen van de toegestane maximum massa brengt aanzienlijke kosten met zich mee, maar het RDW geeft geen standaardtarief op voor het verhogen van de maximum massa.

Het verhogen van de maximum massa komt bij aanhangwagens eigenlijk niet voor omdat fabrikanten hun aanhangwagens al in verschillende bruto laadvermogens tot en met 3500kg bruto totaalgewicht aanbieden.

Let op! Alleen de eigenaar van een aanhangwagen kan een aanvraag tot het aanpassen van de maximum massa indienen bij de RDW. Als u een nieuwe aanhanger koopt zult u na aanschaf, dan ook zelf de aanvraag bij het RDW moeten doen. De verkoper kan dit in geen enkel geval voor u doen!

Gebruik van een aanhangwagen met aangepast maximum massa

Als u de maximum toegestane massa van uw aanhangwagen laat verlagen dient u er uiteraard wel rekening mee te houden dat de aanhanger daarna nooit meer mag wegen dan de nieuwe toegestane maximum massa. Het eigen gewicht van de aanhanger blijft ongewijzigd, echter het netto laadvermogen is lager geworden dus u mag simpelweg gewoon minder lading meenemen dan voor het verlagen van de maximum toegestane massa.

Met het overschrijden van de toegestane maximum massa (overbeladen) pleegt men een strafbaar feit dat bij controle tot een hoge boete kan leiden. Als u als particulier wordt staande gehouden met een overbeladen aanhangwagen houdt men nog wel rekening met het feit dat u het gewicht van de lading verkeerd ingeschat kan hebben. In de meeste gevallen zal er bekeurd worden als u, als particulier, de aanhanger meer dan 10% hebt overbeladen. De hoogte van de boete is dan afhankelijk van de mate van overbelading, en de politie kan vorderen dat er ter plekke een gedeelte van de lading afgeladen wordt voordat u verder mag rijden. Ook kan overbelading een rol spelen bij het bepalen van de schuldvraag in het geval van een ongeluk. Kortom overbeladen kan kostbare en tijdrovende consequenties hebben.

Let wel dat u, als u bedrijfsmatig met een overbeladen aanhangwagen rijdt, u een economisch delict pleegt en dat hier nog veel hogere boetes op staan.

Copyright © 2017 Aanhangcars B.V., alle rechten voorbehouden.