In verband met een storing zijn wij op dit moment niet in staat om uw e-mail te behandelen.

Gebruik van een neuswiel op een aanhangwagen

Veel aanhangwagens zijn voorzien van een neuswiel, of kunnen optioneel van een neuswiel worden voorzien. Een neuswiel op een aanhangwagen is bedoeld als extra steun zodat een enkel-as aanhangwagen horizontaal gezet kan worden en om het manoeuvreren van een afgekoppelde aanhangwagen te vergemakkelijken doordat u niet tegelijk moet duwen en tillen.

Een neuswiel is niet geschikt om een aanhangwagen op te tillen

Het neuswiel is niet bedoeld om zware lasten te dragen en is daar dan ook niet op berekend. Neuswielen zijn er wel in verschillende uitvoeringen. Een licht neuswiel, dat vaak wordt toegepast op ongeremde aanhangwagens of enkel-as geremde aanhangwagens mag maximaal belast worden met 75 kilogram. Een zwaar opklapbaar neuswiel, wat meestal toegepast wordt op geremde tandem-as aanhangwagens mag maximaal belast worden met 150 kilogram.

Een licht neuswiel voor ongeremde aanhangers en een zwaar neuswiel voor geremde aanhangers
Boventaande foto toont een licht neuswiel (links) en een zwaar neuswiel (rechts)

Veilig gebruik van een neuswiel

Bij het gebruik van een neuswiel is het belangrijk dat na het aankoppelen van de aanhangwagen het neuswiel opgedraaid en geborgd wordt. Bij een licht neuswiel wordt dan eerst het neuswiel opgedraaid totdat het wieltje klem zit in de uitsparingen, en daarna wordt het neuswiel opgetrokken in de hoogste stand. Bij een zwaar opklapbaar neuswiel wordt het neuswiel opgedraaid totdat de borging goed vast zit tegen het wieltje (zie foto's hieronder)

Voorbeelden van de juiste en onjuiste borging van een opgedraaid neuswiel op een aanhanger
Voorbeeld van de verkeerde en de juiste wijze van borgen van een licht neuwswiel

Voorbeeld waarop is te zien hoe een zwaar neuswiel juist wordt opgedraaid, en wat onjuist is.
Voorbeeld van de verkeerde en de juiste wijze van borgen van een zwaar neuwswiel

Oneigenlijk gebruik van een neuswiel

Neuswielen worden ook vaak verkeerd gebruikt. Verkeerd gebruik kan schade toebrengen aan het neuswiel, of zelfs aan de trekdissel van de aanhangwagen.

Het neuswiel wordt vaak verkeerd gebruikt als de aanhangwagen verkeerd beladen is, en dus teveel kogeldruk heeft. Omdat het dan (te) zwaar is om de aanhangwagen op te tillen gebruiken veel mensen het neuswiel om de disselkop hoog genoeg te krijgen om hem over de trekhaak te krijgen. Dit gebeurt zowel bij tandem-as- als enkel-as aanhangwagens.

Een andere vorm van verkeerd gebruik komt vooral bij tandem-as aanhangwagens. Hierbij wordt het neuswiel gebruikt om de voorkant zo hoog te krijgen dat de voorste wielen de grond niet meer raken. Dit is begrijpelijk, want op deze manier is een aanhangwagen veel makkelijker te draaien. Zodra er echter lading op de aanhangwagen ligt wordt het neuswiel (en eventueel de trekdissel) veel zwaarder belast dan het maximaal toegestane gewicht. Bij langere aanhangwagens hoeft de aanhangwagen, door het eigen gewicht in combinatie met de lengte, niet eens beladen te zijn om het neuswiel op deze wijze te zwaar te belasten.

Door deze verkeerde manier van gebruik zal het neuswiel na verloop van tijd onnodig hard slijten, mankementen gaan vertonen, en kan er zelfs schade ontstaan aan de trekdissel of de bevestigingspunten daarvan.

afbeelding van een aanhanger met een te hoog opgedraaid neuswiel
Als het neuswiel wordt gebruikt om de disselkop omhoog te brengen, kan de dissel (of de bevestigingspunten er van) schade op kunnen lopen

Copyright © 2017 Aanhangcars B.V., alle rechten voorbehouden.